VISA NHẬT ỦY THÁC – MỘT LẦN – THĂM THÂN

HỒ SƠ VISA LƯU TRÚ NGẮN HẠN NHẬT BẢN VỚI MỤC ĐÍCH THĂM THÂN BAO GỒM: HỒ SƠ NGƯỜI ĐƯỢC MỜI HỒ SƠ NGƯỜI MỜI HỒ SƠ CHỨNG MINH MỤC ĐÍCH NHẬP CẢNH VÀO NHẬT HỒ SƠ NGƯỜI ĐƯỢC MỜI: Chứng minh nhân thân Chứng minh công việc Chứng minh tài chính 1.1 Chứng minh […]

Read More

VISA NHẬT ỦY THÁC – MỘT LẦN – DU LỊCH TỰ TÚC

HỒ SƠ VISA LƯU TRÚ NGẮN HẠN NHẬT BẢN VỚI MỤC ĐÍCH DU LỊCH BAO GỒM: Hồ sơ cơ bản Chứng minh công việc Chứng minh tài chính HỒ SƠ CƠ BẢN Hộ chiếu gốc còn hạn sử dụng ít nhất là 6 tháng so với ngày kết thúc tour. 1 tấm hình 4.5cm × […]

Read More

VISA DU LỊCH MỸ

THỦ TỤC VISA Hộ chiếu gốc còn thời hạn trên 6 tháng tính đến ngày về. 01 tấm hình 5×5 phông trắng, mới chụp trong vòng 3 tháng gần nhất, không đeo mắt kính. Form DS-160 (TripU cung cấp) Lịch hẹn phỏng vấn (TripU cung cấp) Bản gốc Chứng minh nhân dân Bản gốc Hộ […]

Read More

VISA DU LỊCH HÀN QUỐC 1 LẦN

THỦ TỤC VISA Hộ chiếu gốc còn hạn 6 tháng trở lên so với ngày kết thúc. 2 hình 4cm × 6cm nền trắng (không đeo kính, thấy rõ trán và 2 tai). Hộ khẩu sao y công chứng Chứng minh nhân dân sao y công chứng Bằng chứng về tình trạng hôn nhân (nếu […]

Read More

VISA DU LỊCH CANADA

MỖI KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ GỒM CÁC PHẦN SAU: Chứng minh nhân thân Chứng minh công việc Chứng minh tài chính CHỨNG MINH NHÂN THÂN Hộ chiếu gốc mới + Hộ chiếu cũ ( nếu có) 2 tấm hình 4 * 6 nền trắng (chụp trong vòng 6 tháng trở […]

Read More