DỊCH VỤ XE BUS

GI KHỞI HÀNH LỊCH TRÌNH BÁN
14:00 HUẾ – PHONG NHA 200
16:30-17:30 HUE – ĐỒNG HỚI/PHONG NHA 150
16:30-17:30 HUẾ – HÀ NỘI 250
8:00-13:00 HUE – ĐÀ NẴNG/  HỘI AN 80
13:00 HUẾ – HỘI AN- NHA TRANG 300
13:00 HUẾ – HỘI AN- NHA TRANG – SÀI GÒN 350
17h-18h HUẾ – HÀ NỘI 250
8:30 HUẾ – HỘI AN 80
13:30 HỘI AN – HUẾ 80
6:30 HUẾ -THÁNH ĐỊA LA VANG – PHONG NHA 650
6:30 HUẾ – THÁNH ĐỊA LA VANG – THIÊN ĐƯỜNG 750
8:00-13:00 HUẾ – HỘI AN 80
17:00 HUẾ – HÀ NỘI 250
16:30 HUẾ – HÀ NỘI 300
7:00 HUE- THÁNH ĐỊA LA VANG – PHONG NHA 550
7:00 HUE-THÁNH ĐỊA LA VANG – THIÊN ĐƯỜNG 750
7:00 CITY TOUR HUẾ 250