THỦ TỤC VISA
• Hộ chiếu gốc còn thời hạn trên 6 tháng tính đến ngày về.
• 01 tấm hình 5×5 phông trắng, mới chụp trong vòng 3 tháng gần nhất, không đeo mắt kính.
• Form DS-160 (TripU cung cấp)
ĐIỀU KIỆN GIA HẠN
• Quý khách có visa Mỹ không quá 12 tháng tính từ ngày hết hạn visa.
• Quý khách có visa Mỹ mà ngày cấp visa ngay hoặc sau ngày sinh nhật 14 tuổi.