THỦ TỤC VISA

 • Hộ chiếu gốc còn thời hạn trên 6 tháng tính đến ngày về.
 • 01 tấm hình 5×5 phông trắng, mới chụp trong vòng 3 tháng gần nhất, không đeo mắt kính.
 • Form DS-160 (TripU cung cấp)
 • Lịch hẹn phỏng vấn (TripU cung cấp)
 • Bản gốc Chứng minh nhân dân
 • Bản gốc Hộ khẩu
 • Bản gốc Đăng ký kết hôn (nếu đã có gia đình). Có thể thay thế bằng Giấy khai sinh của các con.
 • Bản gốc Giấy khai sinh của con (nếu có con phỏng vấn cùng cha mẹ)
 • Bản gốc Hộ chiếu cũ (nếu có)
 • Bản gốc Giấy phép Đăng ký kinh doanh, hóa đơn đóng thuế 3 tháng gần nhất có mộc công ty.
 • Danh thiếp (nếu có)
 • Các brochure, hình ảnh quảng cáo về doanh nghiệp (nếu có)
 • Bản gốc Hợp đồng lao động / Quyết định bổ nhiệm/ Xác nhân nhân viên, Xác nhận lương (nếu có), Danh thiếp (nếu có)
 • Bản gốc Đối với hưu trí: thẻ hưu hoặc sổ nhận lương hưu hoặc quyết định nghỉ hưu
 • Bản gốc giấy tờ nhà, đất, xe ô tô, sổ tiết kiệm
 • Bản gốc các giấy tờ sở hữu tài sản khác: Hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê đất, cho thuê xe, hóa đơn buôn bán kinh doanh tự do, cố phần, cổ phiếu, … (nếu có)